Copyright 2018 Kalná KTR, s.r.o.
Cenník služieb platný od 1.1.2017
Cenník služieb platný od 1.1.2017
p.č. Káblová TV cena bez DPH cena s DPH (20%)
1. mesačný poplatok za prípojku (FO - domácnosti) 4,00 4,80
2. mesačný poplatok za prípojku (podnikatelia)  5,50 6,60
3. mesačný poplatok za prípojku (poskytovatelia el. energie) 2,75 3,30
4. osoby poberajúce starobný dôchodok nad 65 rokov s trvalým pobytom v Kalnej nad Hronom, pokiaľ žijú v samostatnej domácnosti 0 0
max. rýchlosť: 7 Mbit/s pre download, 1 Mbit/s pre upload
agregácia: dynamická
p.č. Internet cena bez DPH cena s DPH (20%)
5. mesačný poplatok za prípojku (domácnosti + podnikatelia) 6,67 8,00
6. mesačný poplatok za prípojku (poskytovatelia el. energie) 3,75 4,50
7. osoby poberajúce starobný dôchodok nad 65 rokov s trvalým pobytom v Kalnej nad Hronom, pokiaľ žijú v samostatnej domácnosti 0 0
max. rýchlosť: 7 Mbit/s pre download, 1 Mbit/s pre upload
agregácia: dynamická
p.č. Balík Optim (spoločná prípojka káblovej televízie a internetu) cena bez DPH cena s DPH (20%)
8. mesačný poplatok za prípojku (FO - domácnosti) 7,08 8,50
9. mesačný poplatok za prípojku (podnikatelia) 10,00 12,00
10. mesačný poplatok za prípojku (poskytovatelia el. energie) 4,58 5,50
11. osoby poberajúce starobný dôchodok  nad 65 rokov s trvalým pobytom v Kalnej nad Hronom, pokiaľ žijú v samostatnej domácnosti 0 0
max. rýchlosť: 13 Mbit/s pre download, 1,5 Mbit/s pre upload
agregácia: dynamická
p.č. Balík Optim Level_2 (spoločná prípojka káblovej televízie a internetu) cena bez DPH cena s DPH (20%)
12. mesačný poplatok za prípojku (FO - domácnosti) 10,25 12,30
13. mesačný poplatok za prípojku (podnikatelia) 12,25 14,70
14. mesačný poplatok za prípojku (poskytovatelia el. energie) 7,75 9,30
15. osoby poberajúce starobný dôchodok  nad 65 rokov s trvalým pobytom v Kalnej nad Hronom, pokiaľ žijú v samostatnej domácnosti 5,25 6,30
max. rýchlosť: 22 Mbit/s pre download, 2 Mbit/s pre upload
agregácia: dynamická
p.č. Balík Optim Level_3 (spoločná prípojka káblovej televízie a internetu) cena bez DPH cena s DPH (20%)
12. mesačný poplatok za prípojku (FO - domácnosti) 13,25 15,90
13. mesačný poplatok za prípojku (podnikatelia) 15,25 18,30
14. mesačný poplatok za prípojku (poskytovatelia el. energie) 10,75 12,90
15. osoby poberajúce starobný dôchodok  nad 65 rokov s trvalým pobytom v Kalnej nad Hronom, pokiaľ žijú v samostatnej domácnosti 8,25 9,90
ZĽAVY z vysielania videotextovej reklamy:  
vysielanie 1 až 7 dní - poskytnutá zľava 0%
vysielanie 14 po sebe nasledujúcich kal. dní - poskytnutá zľava 10%
vysielanie 1 kalendárny mesiac - poskytnutá zľava 25%
VYSIELANIE videotextovej reklamy počas jedného dňa:
Infokanál - cenník reklamy (videotext):
Videotext pozostáva z prezentačných farebných strán dotvorených podkladovou hudbou
p.č. trvanie 1 videotextovej reklamy cena bez DPH cena s DPH (20%)
i3. 30 sekúnd 4,00 4,80
i4. 60 sekúnd 6,00 7,20
i5. 61 - 120 sekúnd 10,00 12,00
i6. 121 - 180 sekúnd 16,67 20,00
p.č. výroba grafická cena bez DPH cena s DPH (20%)
i1. 1 prezentačná strana v trvaní 30 sekúnd 10,00 12,00
i2. 2 a viac strán podľa objednávky od 60 sekúnd 20,00 24,00
p.č. Káblová TV cena bez DPH cena s DPH (20%)
1. mesačný poplatok za prípojku (FO - domácnosti) 4,00 4,80
2. mesačný poplatok za prípojku (podnikatelia)  5,50 6,60
3. mesačný poplatok za prípojku (poskytovatelia el. energie) 2,75 3,30
4. osoby poberajúce starobný dôchodok nad 65 rokov s trvalým pobytom v Kalnej nad Hronom, pokiaľ žijú v samostatnej domácnosti 0 0
max. rýchlosť: 7 Mbit/s pre download, 1 Mbit/s pre upload
agregácia: dynamická
p.č. Internet cena bez DPH cena s DPH (20%)
5. mesačný poplatok za prípojku (domácnosti + podnikatelia) 6,67 8,00
6. mesačný poplatok za prípojku (poskytovatelia el. energie) 3,75 4,50
7. osoby poberajúce starobný dôchodok nad 65 rokov s trvalým pobytom v Kalnej nad Hronom, pokiaľ žijú v samostatnej domácnosti 0 0
p.č. Balík Optim (spoločná prípojka káblovej televízie a internetu) cena bez DPH cena s DPH (20%)
8. mesačný poplatok za prípojku (FO - domácnosti) 7,08 8,50
9. mesačný poplatok za prípojku (podnikatelia) 10,00 12,00
10. mesačný poplatok za prípojku (poskytovatelia el. energie) 4,58 5,50
11. osoby poberajúce starobný dôchodok  nad 65 rokov s trvalým pobytom v Kalnej nad Hronom, pokiaľ žijú v samostatnej domácnosti 0 0
max. rýchlosť: 7 Mbit/s pre download, 1 Mbit/s pre upload
agregácia: dynamická
max. rýchlosť: 13 Mbit/s pre download, 1,5 Mbit/s pre upload
agregácia: dynamická
p.č. Balík Optim Level_2 (spoločná prípojka káblovej televízie a internetu) cena bez DPH cena s DPH (20%)
12. mesačný poplatok za prípojku (FO - domácnosti) 10,25 12,30
13. mesačný poplatok za prípojku (podnikatelia) 12,25 14,70
14. mesačný poplatok za prípojku (poskytovatelia el. energie) 7,75 9,30
15. osoby poberajúce starobný dôchodok  nad 65 rokov s trvalým pobytom v Kalnej nad Hronom, pokiaľ žijú v samostatnej domácnosti 5,25 6,30
max. rýchlosť: 22 Mbit/s pre download, 2 Mbit/s pre upload
agregácia: dynamická
p.č. Balík Optim Level_3 (spoločná prípojka káblovej televízie a internetu) cena bez DPH cena s DPH (20%)
12. mesačný poplatok za prípojku (FO - domácnosti) 13,25 15,90
13. mesačný poplatok za prípojku (podnikatelia) 15,25 18,30
14. mesačný poplatok za prípojku (poskytovatelia el. energie) 10,75 12,90
15. osoby poberajúce starobný dôchodok  nad 65 rokov s trvalým pobytom v Kalnej nad Hronom, pokiaľ žijú v samostatnej domácnosti 8,25 9,90
p.č. výroba grafická cena bez DPH cena s DPH (20%)
i1. 1 prezentačná strana v trvaní 30 sekúnd 10,00 12,00
i2. 2 a viac strán podľa objednávky od 60 sekúnd 20,00 24,00
p.č. trvanie 1 videotextovej reklamy cena bez DPH cena s DPH (20%)
i3. 30 sekúnd 4,00 4,80
i4. 60 sekúnd 6,00 7,20
i5. 61 - 120 sekúnd 10,00 12,00
i6. 121 - 180 sekúnd 16,67 20,00
Infokanál - cenník reklamy (videotext):
Videotext pozostáva z prezentačných farebných strán dotvorených podkladovou hudbou
VYSIELANIE videotextovej reklamy počas jedného dňa:
ZĽAVY z vysielania videotextovej reklamy:  
vysielanie 1 až 7 dní - poskytnutá zľava 0%
vysielanie 14 po sebe nasledujúcich kal. dní - poskytnutá zľava 10%
vysielanie 1 kalendárny mesiac - poskytnutá zľava 25%
p.č. Káblová TV cena bez DPH cena s DPH (20%)
1. mesačný poplatok za prípojku (FO - domácnosti) 4,00 4,80
2. mesačný poplatok za prípojku (podnikatelia)  5,50 6,60
3. mesačný poplatok za prípojku (poskytovatelia el. energie) 2,75 3,30
4. osoby poberajúce starobný dôchodok nad 65 rokov s trvalým pobytom v Kalnej nad Hronom, pokiaľ žijú v samostatnej domácnosti 0 0
max. rýchlosť: 7 Mbit/s pre download, 1 Mbit/s pre upload
agregácia: dynamická
p.č. Internet cena bez DPH cena s DPH (20%)
5. mesačný poplatok za prípojku (domácnosti + podnikatelia) 6,67 8,00
6. mesačný poplatok za prípojku (poskytovatelia el. energie) 3,75 4,50
7. osoby poberajúce starobný dôchodok nad 65 rokov s trvalým pobytom v Kalnej nad Hronom, pokiaľ žijú v samostatnej domácnosti 0 0
max. rýchlosť: 7 Mbit/s pre download, 1 Mbit/s pre upload
agregácia: dynamická
p.č. Balík Optim (spoločná prípojka káblovej televízie a internetu) cena bez DPH cena s DPH (20%)
8. mesačný poplatok za prípojku (FO - domácnosti) 7,08 8,50
9. mesačný poplatok za prípojku (podnikatelia) 10,00 12,00
10. mesačný poplatok za prípojku (poskytovatelia el. energie) 4,58 5,50
11. osoby poberajúce starobný dôchodok  nad 65 rokov s trvalým pobytom v Kalnej nad Hronom, pokiaľ žijú v samostatnej domácnosti 0 0
max. rýchlosť: 13 Mbit/s pre download, 1,5 Mbit/s pre upload
agregácia: dynamická
p.č. Balík Optim Level_2 (spoločná prípojka káblovej televízie a internetu) cena bez DPH cena s DPH (20%)
12. mesačný poplatok za prípojku (FO - domácnosti) 10,25 12,30
13. mesačný poplatok za prípojku (podnikatelia) 12,25 14,70
14. mesačný poplatok za prípojku (poskytovatelia el. energie) 7,75 9,30
15. osoby poberajúce starobný dôchodok  nad 65 rokov s trvalým pobytom v Kalnej nad Hronom, pokiaľ žijú v samostatnej domácnosti 5,25 6,30
max. rýchlosť: 22 Mbit/s pre download, 2 Mbit/s pre upload
agregácia: dynamická
p.č. Balík Optim Level_3 (spoločná prípojka káblovej televízie a internetu) cena bez DPH cena s DPH (20%)
12. mesačný poplatok za prípojku (FO - domácnosti) 13,25 15,90
13. mesačný poplatok za prípojku (podnikatelia) 15,25 18,30
14. mesačný poplatok za prípojku (poskytovatelia el. energie) 10,75 12,90
15. osoby poberajúce starobný dôchodok  nad 65 rokov s trvalým pobytom v Kalnej nad Hronom, pokiaľ žijú v samostatnej domácnosti 8,25 9,90
p.č. výroba grafická cena bez DPH cena s DPH (20%)
i1. 1 prezentačná strana v trvaní 30 sekúnd 10,00 12,00
i2. 2 a viac strán podľa objednávky od 60 sekúnd 20,00 24,00
VYSIELANIE videotextovej reklamy počas jedného dňa:
p.č. trvanie 1 videotextovej reklamy cena bez DPH cena s DPH (20%)
i3. 30 sekúnd 4,00 4,80
i4. 60 sekúnd 6,00 7,20
i5. 61 - 120 sekúnd 10,00 12,00
i6. 121 - 180 sekúnd 16,67 20,00
Infokanál - cenník reklamy (videotext):
Videotext pozostáva z prezentačných farebných strán dotvorených podkladovou hudbou
ZĽAVY z vysielania videotextovej reklamy:  
vysielanie 1 až 7 dní - poskytnutá zľava 0%
vysielanie 14 po sebe nasledujúcich kal. dní - poskytnutá zľava 10%
vysielanie 1 kalendárny mesiac - poskytnutá zľava 25%
p.č. TV a internet - doplnkové služby m.j. cena bez DPH cena s DPH (20%)
d1. zriaďovací poplatok (bytové domy - jednorázovo) ks 50,00 60,00
d2. zriaďovací poplatok (rodinné domy - jednorázovo) ks 110,00 132,00
d3. zriaďovací poplatok (firmy - jednorázovo) ks 130,00 156,00
d4. verejná IP adresa (mesačný poplatok za 1 adresu) ks 8,33 10,00
d5. výjazd na poruchu zavinenú účastníkom ks 5,00 6,00
d6. servisné, konfiguračné, inštalačné práce (prvá začatá hodina) hod. 12,00 14,40
d7. servisné, konfiguračné, inštalačné práce po prvej hodine (za každých začatých 30 minút) ks 6,00 7,20
d8. neoprávnený  zásah do káblového rozvodu prevádzkovateľa ks 100,00 120,00
d9. zaslanie I. upomienky ks 2,00 2,40
d10 zaslanie II. upomienky ks 3,50 4,20
d11 zaslanie III. upomienky (odpojenie užívateľa do 10 dní od zaslania upomienky) ks 5,00 6,00
d12 opätovné pripojenie ks 12,00 14,40
d13 nastavenie TV kanálov podľa želania zákazníka na TV prijímači (cena za 1 TV prijímač) TV 5,00 6,00
d14 výmena káblového modemu pri poškodení klientom ks 60,00 72,00
p.č. TV a internet - doplnkové služby m.j. cena bez DPH cena s DPH (20%)
d1. zriaďovací poplatok (bytové domy - jednorázovo) ks 50,00 60,00
d2. zriaďovací poplatok (rodinné domy - jednorázovo) ks 110,00 132,00
d3. zriaďovací poplatok (firmy - jednorázovo) ks 130,00 156,00
d4. verejná IP adresa (mesačný poplatok za 1 adresu) ks 8,33 10,00
d5. výjazd na poruchu zavinenú účastníkom ks 5,00 6,00
d6. servisné, konfiguračné, inštalačné práce (prvá začatá hodina) hod. 12,00 14,40
d7. servisné, konfiguračné, inštalačné práce po prvej hodine (za každých začatých 30 minút) ks 6,00 7,20
d8. neoprávnený  zásah do káblového rozvodu prevádzkovateľa ks 100,00 120,00
d9. zaslanie I. upomienky ks 2,00 2,40
d10 zaslanie II. upomienky ks 3,50 4,20
d11 zaslanie III. upomienky (odpojenie užívateľa do 10 dní od zaslania upomienky) ks 5,00 6,00
d12 opätovné pripojenie ks 12,00 14,40
d13 nastavenie TV kanálov podľa želania zákazníka na TV prijímači (cena za 1 TV prijímač) TV 5,00 6,00
d14 výmena káblového modemu pri poškodení klientom ks 60,00 72,00
p.č. TV a internet - doplnkové služby m.j. cena bez DPH cena s DPH (20%)
d1. zriaďovací poplatok (bytové domy - jednorázovo) ks 50,00 60,00
d2. zriaďovací poplatok (rodinné domy - jednorázovo) ks 110,00 132,00
d3. zriaďovací poplatok (firmy - jednorázovo) ks 130,00 156,00
d4. verejná IP adresa (mesačný poplatok za 1 adresu) ks 8,33 10,00
d5. výjazd na poruchu zavinenú účastníkom ks 5,00 6,00
d6. servisné, konfiguračné, inštalačné práce (prvá začatá hodina) hod. 12,00 14,40
d7. servisné, konfiguračné, inštalačné práce po prvej hodine (za každých začatých 30 minút) ks 6,00 7,20
d8. neoprávnený  zásah do káblového rozvodu prevádzkovateľa ks 100,00 120,00
d9. zaslanie I. upomienky ks 2,00 2,40
d10 zaslanie II. upomienky ks 3,50 4,20
d11 zaslanie III. upomienky (odpojenie užívateľa do 10 dní od zaslania upomienky) ks 5,00 6,00
d12 opätovné pripojenie ks 12,00 14,40
d13 nastavenie TV kanálov podľa želania zákazníka na TV prijímači (cena za 1 TV prijímač) TV 5,00 6,00
d14 výmena káblového modemu pri poškodení klientom ks 60,00 72,00