Copyright 2018 Kalná KTR, s.r.o.
Všeobecné zmluvné podmienky poskytovania internetových služieb
Internet
(samostatne)

max. rýchlosť:
7 Mbit/s pre download
1 Mbit/s pre upload
agregácia: dynamická
cena pre domácnosti a podnikateľov - 8 EUR s DPH
(viac info v cenníku)
Balík Optim
(káblová TV + internet)

max. rýchlosť:
7 Mbit/s pre download
1 Mbit/s pre upload

agregácia: dynamická

cena pre domácnosti - 8,50 EUR s DPH
(viac info v cenníku)
Balík Optim Level_2
(káblová TV + internet)

max. rýchlosť:
13 Mbit/s pre download
1,5 Mbit/s pre upload

agregácia: dynamická

cena pre domácnosti - 12,30 EUR s DPH
(viac info v cenníku)
Balík Optim Level_3
(káblová TV + internet)

max. rýchlosť:
22 Mbit/s pre download
2 Mbit/s pre upload

agregácia: dynamická

cena pre domácnosti - 15,90 EUR s DPH
(viac info v cenníku)
Internet
(samostatne)

max. rýchlosť:
7 Mbit/s pre download
1 Mbit/s pre upload
agregácia: dynamická
cena pre domácnosti a podnikateľov - 8 EUR s DPH
(viac info v cenníku)
Balík Optim
(káblová TV + internet)

max. rýchlosť:
7 Mbit/s pre download
1 Mbit/s pre upload
agregácia: dynamická
cena pre domácnosti - 8,50 EUR s DPH

(viac info v cenníku)
Balík Optim Level_2
(káblová TV + internet)

max. rýchlosť:
13 Mbit/s pre download
1,5 Mbit/s pre upload
agregácia: dynamická
cena pre domácnosti - 12,30 EUR s DPH
(viac info v cenníku)
Balík Optim Level_3
(káblová TV + internet)

max. rýchlosť:
22 Mbit/s pre download
2 Mbit/s pre upload
agregácia: dynamická
cena pre domácnosti - 15,90 EUR s DPH
(viac info v cenníku)