Copyright 2018 Kalná KTR, s.r.o.
JABLOTRON 100

Profesionálne zabezpečenie nikdy nebolo jednoduchšie. Rozšíriteľné, diaľkovo ovládané, jednoducho nastaviteľné. A naviac dobre vyzerá!

JABLOTRON 100 je revolučný bezdrôtový / zbernicový systém určený na ochranu objektov. Je vhodný pre obytné priestory ale aj obchody, kancelárie, sklady, dielne apod. Môže hlásiť vlámanie, požiar, zdravotné ťažkosti, prepadnutie a prípadne ďalšie riziká.

Systém ponúka aj domácu automatizáciu (ovládanie spotrebičov na diaľku, riadenie kúrenia, zapínanie spotrebičov detektorom pohybu, detektorom otvorenia alebo diaľkovým ovládačom.

Technické špecifikácie

    - pružné prispôsobenie sa objektu a požiadavkám (tá istá ústredňa môže chrániť malý rodinný dom alebo aj veľkú firmu...)
    - až 120 zbernicových alebo bezdrôtových periférií (klávesnice, detektory, sirény...)
    - až 300 užívateľských kódov
    - až 15 sekcií
    - až 32 programovateľných výstupov
    - 20 vzájomne nezávislých kalendárov
    - SMS reporty zo systému až 30 užívateľom
    - 15 užívateľov má možnosť využívať okrem SMS i hlasové reporty
    - 5 nastaviteľných PCO
    - 5 voliteľných protokolov pre PCO

Ústredňa má vstavaný GSM/GPRS/LAN komunikátor, ktorý umožňuje hlasovú SMS alebo GPRS komunikáciu s koncovými užívateľmi alebo strediskami PCO. Je vybavený pamäťovou kartou pre uschovanie viac ako milión udalostí, ponuku hlasových správ, ukladanie snímkov z foto PIR detektorov atď.
Viac informácií, cenové ponuky na tel. č.: 0948 266 970
JABLOTRON 100

Profesionálne zabezpečenie nikdy nebolo jednoduchšie. Rozšíriteľné, diaľkovo ovládané, jednoducho nastaviteľné. A naviac dobre vyzerá!

JABLOTRON 100 je revolučný bezdrôtový / zbernicový systém určený na ochranu objektov. Je vhodný pre obytné priestory ale aj obchody, kancelárie, sklady, dielne apod. Môže hlásiť vlámanie, požiar, zdravotné ťažkosti, prepadnutie a prípadne ďalšie riziká.

Systém ponúka aj domácu automatizáciu (ovládanie spotrebičov na diaľku, riadenie kúrenia, zapínanie spotrebičov detektorom pohybu, detektorom otvorenia alebo diaľkovým ovládačom.

Technické špecifikácie

    - pružné prispôsobenie sa objektu a požiadavkám (tá istá ústredňa môže chrániť malý rodinný dom alebo aj veľkú firmu...)
    - až 120 zbernicových alebo bezdrôtových periférií (klávesnice, detektory, sirény...)
    - až 300 užívateľských kódov
    - až 15 sekcií
    - až 32 programovateľných výstupov
    - 20 vzájomne nezávislých kalendárov
    - SMS reporty zo systému až 30 užívateľom
    - 15 užívateľov má možnosť využívať okrem SMS i hlasové reporty
    - 5 nastaviteľných PCO
    - 5 voliteľných protokolov pre PCO

Ústredňa má vstavaný GSM/GPRS/LAN komunikátor, ktorý umožňuje hlasovú SMS alebo GPRS komunikáciu s koncovými užívateľmi alebo strediskami PCO. Je vybavený pamäťovou kartou pre uschovanie viac ako milión udalostí, ponuku hlasových správ, ukladanie snímkov z foto PIR detektorov atď.
Viac informácií, cenové ponuky na tel. č.: 0948 266 970